Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Vereniging

Het Gemeentelijk Platform Hoogspanning:

  1. Organiseert de het contact tussen gemeenten die te maken hebben met problematiek rondom bestaande en nieuwe hoogspanningsverbindingen.
  2. Vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten richting het Rijk en de netbeheerders.

Directe aanleiding voor de samenwerking is de uitwerking van de regeling voor de uitkoop van woningen onder 220/380kV hoogspanningsverbindingen, de komst van het verkabelingsprogramma voor 110/150kV hoogspanningsverbindingen binnen de bebouwde omgeving en de evaluatie en verkenning van het voorzorgsbeleid. 

Uitgebreide kennismaking met de vereniging en de activiteiten vindt u hier

Het Gemeentelijk Platform Hoogspanning is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De oprichtende partijen van de vereniging zijn de gemeenten Oostzaan, Veenendaal en Zaanstad.