Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Over het platform

Sinds 2011 organiseert het Gemeentelijk Platform Hoogspanning de verbinding tussen gemeenten die te maken hebben met problematiek rondom bestaande en nieuwe hoogspanningsverbindingen. Met steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vertegenwoordigt het Platform Hoogspanning de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten op het gebied van hoogspanningslijnen en de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden richting het Rijk en andere betrokken partijen. Hoe meer leden zich aansluiten hoe sterker de positie van de gemeenten binnen het Platform Hoogspanning.

Belangrijkste thema’s in 2019

  • Vertegenwoordiging van gemeenten rondom overheidsbeleid voor hoogspanningslijnen en gezondheidsrisico’s. Zo neemt het Platform deel aan twee onderzoeken die door staatssecretaris Stientje van Veldhoven zijn ingesteld: de evaluatie van het huidige voorzorgsbeleid voor bovengrondse lijnen en het onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van het voorzorgsbeleid naar ondergrondse lijnen en ander bronnen van elektromagnetische velden.
  • Begeleiding van gemeenten bij het opzetten van een samenwerking met provincies voor het verkabelen of verplaatsen van hoogspanningslijnen.
  • Alles rondom de uitvoering van de verkabelings- en uitkoopregeling.

Succesvolle lobby uitkoop en verkabeling

De afgelopen jaren heeft het Platform Hoogspanning zich succesvol ingezet voor een goede uitkoop- en verkabelingsregeling voor gemeenten en daarbij intensief contact gehad met het ministerie, politici en media. Hierdoor zijn de kosten voor gemeenten voor beide regelingen flink lager uitgevallen.

IvCB
Het Haagse public affairs advieskantoor IvCB is gespecialiseerd in belangenbehartiging en voert het secretariaat van het Platform Hoogspanning. Ook verzorgt IvCB alle voorbereidingen en contacten met verschillende stakeholders, waaronder het Rijk, de provincies, politiek. Bestuurlijk loopt alles via de wethouders van de verschillende gemeenten met IvCB als ondersteuning.

Uitgebreide kennismaking met de vereniging en de activiteiten vindt u hier

 

Het Gemeentelijk Platform Hoogspanning is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De oprichtende partijen van de vereniging zijn de gemeenten Oostzaan, Veenendaal en Zaanstad.