Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap wordt vastgesteld door de ledenvergadering en is afhankelijk van het inwonersaantal van uw gemeente. De contributie is als volgt:

·         gemeente < 20.000 inwoners:                        € 1.000,-

·         gemeente 20.000-100.000 inwoners:            € 2.000,-

·         gemeente > 100.000 inwoners:                      € 3.000,-

Als meer gemeenten zich aansluiten bij het Platform staan we sterker in de lobby voor een optimaal beleid ten aanzien van hoogspanning voor gemeenten. Daarom zou het goed zijn als ook uw gemeente zich aansluit. Uw gemeente kan lid worden door het bijgevoegde aanmeldformulier in te vullen en op te sturen.

Het inschrijfforumlier kunt u hier downloaden