Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Hoogspanningsproblematiek

Verkabelingsprogramma

 •  50-, 110- en 150 kV-verbindingen in woongebieden worden waar mogelijk ondergronds gebracht. Lijnen boven industrieterreinen, weilanden en sportvelden worden niet aangepakt. 110- en 150 kV-lijnen moeten langer dan een kilometer zijn, tussenstukken van minder dan een kilometer worden wel meegenomen.
 • Omvang: 135 kilometer, 50 gemeenten.
 • 75 procent van de kosten die de netbeheerder maakt worden doorberekend naar de afnemers van het hoogspanningsnet via de transporttarieven; voor 25 procent van de kosten is de betrokken gemeente verantwoordelijk. Extra wensen zijn geheel voor rekening van de gemeenten.
 • TenneT is eigenaar van het 110/150 kV-net, de regionale netbeheerders (Stedin, Liander) zijn eigenaar van het 50 kV-net.
 • Een overzicht van de hoogspanningsverbindingen in Nederland vindt u op https://webkaart.hoogspanningsnet.com/#12/52.0949/4.4158   

Uitkoopregeling

 • Voor woningen direct onder de lijnen waar niet wordt verkabeld. Op basis van vrijwilligheid.  Niemand wordt gedwongen te verhuizen.
 • Initiatief ligt bij bewoner, de gemeente voert uit.
 • Uitkopen betekent einde van de woonfunctie en sloop of herbestemming van het pand.
 • Omvang: 100 gemeenten, 170 plaatsen/kernen, 400 woningen
 • Het Rijk stelt geld beschikbaar: vanaf 2017 is 140 miljoen euro gereserveerd (tot en met 2021 jaarlijks 28 miljoen).
 • Gemeenten maken lokale afweging om wel of niet uit te kopen en betalen de kosten van herbestemming.