Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Moties voor verlaging decentrale bijdrage aangenomen!

Het Platform Hoogspanning is verheugd om te melden dat op 30 januari 2018 twee moties, die de verkabeling van hoogspanningslijnen in gemeenten een stap dichterbij brengen, met een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer zijn aangenomen.

In de motie van Carla Dik- Faber van de ChristenUnie wordt gepleit voor “een reële kostenverdeling van verkabeling en dat procesafspraken tussen provincies en gemeenten worden bevorderd, zodat wordt voorkomen dat gemeenten afzien van verkabeling vanwege een te hoge financiële drempel”. In de motie van Tom van der Lee (GroenLinks) wordt gepleit “om in gesprek te gaan met de betrokken partijen en te onderzoeken of een eerlijker verdeling van de kosten mogelijk is.”


Minister Wiebes heeft toegezegd dat als deze moties worden aangenomen, hij de decentrale bijdrage voor verkabeling verlaagt van 25% (voor gemeenten > 30.000 inwoners) en 20% (voor gemeenten < 30.000 inwoners) naar respectievelijk 20% en 15%. 


Op de PVV na hebben alle partijen voor de motie van Carla Dik-Faber gestemd en ook de motie van Tom van der Lee is met een zeer ruime meerderheid aangenomen. De moties vindt u hier/CU en hier/GL .

Het Platform Hoogspanning heeft in de afgelopen maanden een duidelijke boodschap afgegeven aan de Rijksoverheid en de politiek: de gevraagde decentrale bijdrage voor verkabeling is niet reëel en onevenredig bezwarend op de begroting van gemeenten. Een verlaging van de decentrale bijdrage is daarom nodig om de lijnen te kunnen verkabelen, en daarmee de maatschappelijke onrust weg te nemen.


We danken de ChristenUnie en GroenLinks voor hun constructieve inbreng. Bovendien zijn we blij dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer onze zorgen deelt en gemeenten steunt om de uitvoering van verkabeling reëel te maken.

0  reacties