Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Consultatiereactie Platform Hoogspanning

Het Platform Hoogspanning heeft gereageerd op de consultatie van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij artikel 22a van wetsvoorstel Voortgang Energietransitie. In de AMvB wordt onder andere de kostenverdeling tussen netbeheerder en decentrale overheden geregeld voor verkabelen of verplaatsen.

Klik hier voor de consultatiereactie van het Platform Hoogspanning.

Afspraken in AMvB
In de AMvB zijn de volgende afspraken opgenomen:

- De indiener van het verzoek betaalt 25% van de kosten voor verkabeling of verplaatsing als het zich bevindt in een gemeenten met meer dan 30.000 inwoners.
- De indiener van het verzoek betaalt 20% van de kosten voor verkabeling of verplaatsing als het zich bevindt in een gemeenten met minder dan 30.000 inwoners.
- Een verzoek kan gezamenlijk worden ingediend door provincie en gemeente. Deze optie is vrijblijvend.
- De decentrale bijdrage is gemaximeerd op € 975.000,- per kilometer.

Reactie Platform Hoogspanning
Voor veel gemeenten is deze bijdrage echter veel te hoog, waardoor verkabeling of verplaatsing in de meeste gevallen niet kan worden uitgevoerd. Het Platform Hoogspanning is namens de aangesloten gemeenten in gesprek met het Interprovinciaal Overleg om te kijken of en hoe provincies mogelijk kunnen bijdragen. Deze gesprekken bevinden zich nog in een beginfase en de uitkomsten zijn nog niet zeker. Het Platform pleit daarom in de consultatiereactie ook voor een verlaging (40-60%) van de decentrale bijdrage. Hiermee wordt de uitvoering van verkabeling of verplaatsing van hoogspanningslijnen een reëlere optie.

0  reacties