Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Platform Hoogspanning stuurt open brief aan informateur Zalm

In juli heeft het Platform Hoogspanning een brief gestuurd aan informateur Zalm over het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.

In deze brief  pleit het Platform Hoogspanning voor duidelijke afspraken over de kostenverdeling tussen provincies en gemeenten voor de verkabeling van hoogspanningslijnen en het alternatievenonderzoek. 

Minister Kamp heeft in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel VET en beantwoording op Kamervragen eerder aangegeven dat ook een bijdrage van de provincies op zijn plaats is, omdat de huidige ontstane situatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van rijk, provincies en gemeenten. Duidelijke afspraken zijn hierover echter nog niet gemaakt.

Het wetsvoorstel zal verder worden behandeld door het nieuwe kabinet. Het Platform Hoogspanning verzoekt het kabinet om de afspraken rondom verkabeling en het alternatievenonderzoek te concretisen en als nodig de paragraaf over verkabeling uit dit wetsvoorstel te separeren.

0  reacties