Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Minister Kamp informeert de Tweede Kamer over status alternatievenonderzoek

Vorige week heeft minister Kamp een brief over de resultaten van het alternatievenonderzoek aan de Tweede Kamer gestuurd. Tijdens een procedurevergadering op 16 mei van de vaste Kamercommissie van EZ wordt bepaald hoe de brief verder zal worden behandeld door de Tweede Kamer.

In de brief ‘Alternatievenonderzoek uitkoopregeling wonen onder hoogspanningsverbindingen - Voorzienings- en leveringszekerheid energie’ geeft de minister aan dat op dit moment vier gemeenten voornemens zijn om op basis van het nader onderzoek de mogelijkheid van het uitvoeren van één of meerdere alternatieve tracémogelijkheden verder te onderzoeken. Zes gemeenten zien af van verder onderzoek, omdat zij geen ruimtelijke mogelijkheden of voordelen van het alternatief zien. Twee gemeenten verwachten later dit voorjaar een beslissing te nemen.

Ook laat dat minister weten dat het de bedoeling is dat gelijktijdig met de vaststelling van het wetsvoorstel VET per algemene maatregel van bestuur geregeld wordt dat de kosten voor de uitvoering van alternatieve tracémaatregelen bij uitkoopsituaties (inclusief voorbereidend onderzoek) door de netbeheerders voor 90% ten laste gebracht kunnen worden van de transporttarieven voor elektriciteit, zoals is aangegeven in de beantwoording van schriftelijke vragen over het wetsvoorstel (Kamerstuk 34 627, nr. 12). Het financiële aandeel van gemeenten wordt dan beperkt tot 10% van de kosten.

Binnenkort zal het Platform Hoogspanning met een reactie komen.

Ook Energeia heeft een bericht gewijd aan de brief van minister Kamp.

0  reacties