Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Platform Hoogspanning doet oproep aan provincies

‘Spanning uit de lucht,’ zo heet het opinieartikel wat op 6 maart 2019 op de website van Binnenlands Bestuur is gepubliceerd. Het artikel is geschreven door Engbert Stroobosscher, voorzitter van het Platform Hoogspanning, en is bedoeld als handreiking aan de provincies.

Met deze publicatie willen wij als Platform Hoogspanning een oproep doen om de lokale samenwerking tussen gemeenten en provincies op het gebied van hoogspanningslijnen te stimuleren.  Daarnaast onderstreept het artikel de afspraken die het Ministerie van EZK, het IPO en het Platform Hoogspanning over deze samenwerking gemaakt hebben.

Het Platform Hoogspanning heeft in de gemeenten Breda, Groningen, Deventer/Raalte/Almelo en Veenendaal samenwerkingspilots met de betrokken provincies opgezet. Het doel van deze pilots is om procesafspraken te maken en om de samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau vorm te geven. De ervaring van het Platform is dat sommige provincies zich bij deze pilots terughoudend opstellen. Met dit artikel roept het Platform Hoogspanning de provincies op om de samenwerking over hoogspanning ook na de Provinciale Statenverkiezingen prioriteit te geven.

Het artikel en de begeleidende brief leest u hier. Het artikel is hier te lezen op de website van Binnenlands Bestuur. 

0  reacties