Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Nieuwe Netkaart verandert bovengrondse magneetveldzones

Op 18 juli heeft het RIVM het rapport 'Indicatieve magneetveldzones rond bovengrondse hoogspanningslijnen' gepubliceerd. Daarin heeft het RIVM – op basis van de in 2018 beschikbare gegevens – de indicatieve magneetveldzones in de Netkaart opnieuw berekend.

De Netkaart geeft een indicatie van de breedte van de magneetveldzone langs de bovengrondse hoogspanningslijnen. De locaties van de masten en de manier waarop de elektriciteitsdraden in de masten hangen zijn nauwkeuriger, betrouwbaarder en navolgbaarder beschikbaar dan voorheen. Volgens het rapport veranderen de indicatieve magneetveldzones in 92% van de gevallen.

De indicatieve magneetveldzone is een schatting van de magneetveldzone van een hoogspanningsverbinding. Uit het rapport blijkt dat de indicatieve magneetveldzone in veel gevallen anders is dan het RIVM eerder inschatte. In 62 procent van de gevallen wordt de zone smaller en in 30 procent van de gevallen breder. Voor 8 procent van de lijnen is de zone hetzelfde gebleven. Door de veranderingen in de gegevens van TenneT kunnen ook de specifieke magneetveldzones anders zijn.

Tot de evaluatie van het voorzorgsbeleid afgerond is kunnen gemeenten en provincies gebruik blijven maken van de indicatieve magneetveldzones. Wanneer gemeenten tussen 2005 en nu gebruik hebben gemaakt van de toenmalige indicatieve magneetveldzones hoeven gemeenten deze situaties niet te heroverwegen geeft het RIVM aan. In deze gevallen veranderen de nieuwe gegevens van het RIVM niets.

Nog onduidelijk is hoe precies de nieuwe berekeningen van het RIVM zijn. Zo is de magneetveldzone in Zaandam volgens gegevens van TenneT smaller dan op de Netkaart wordt weergegeven. Mogelijk wordt dit nog aangepast.

Voor meer informatie over de netwerkkaart klikt u hier. De nieuwe versie van de netwerkkaart is hier te vinden.

0  reacties