Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Gezondheidsraad publiceert geactualiseerd advies hoogspanningslijnen en gezondheid

Op 18 april heeft de Gezondheidsraad het eerste deel van haar advies gepubliceerd: “Hoogspanningslijnen en gezondheid”.

Het Platform Hoogspanning vindt het belangrijk dat het advies uit 2000 geactualiseerd is. Dit biedt Rijk, provincies, gemeenten en bewoners de mogelijkheid om ook met de kennis van nu de problematiek in de juiste context te plaatsen en beleid daarop af te stemmen. Het rapport van de Gezondheidsraad bevestigt de conclusies uit het eerdere rapport. Tegelijkertijd is het belangrijk om te weten of het huidige beleid van uitkoop en verkabeling nog toereikend is.

 

Het Platform Hoogspanning heeft momenteel contact met de politiek en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de conclusies van het rapport en ook over het uitbreiden van het voorzorgsbeleid. Dat het voorzorgsbeleid bij verkabeling in de praktijk al wordt toegepast door netbeheerders zien de leden van het Platform Hoogspanning graag formeel bevestigd.

 

De aanbeveling aan de staatssecretaris van I&W om te overwegen het beleid uit te breiden naar ondergrondse elektriciteitskabels ondersteunt het Platform Hoogspanning.

 

Hier vindt u een link naar de samenvatting van het rapport.

0  reacties